Platenboeken

In de periode 1990-2011 zijn 9 platenboeken verschenen over het klassieke landleven waaronder het werken met (landbouw)paarden, de vele facetten van het gebruik van paarden ten behoeve van de mens, gedragingen van paarden en de natuur rondom de boerderij.

In de platenboeken ‘Het Werkpaard’ en de bestseller ‘Het Boerenpaard’ staat het werken met boerenpaarden centraal.
Het verbond tussen mens en dier en de wederzijdse afhankelijkheid zijn nimmer op deze wijze in beeld gebracht.

Het WerkpaardHet Boerenpaard

In het platenboek ‘Paardenzot’ zijn het persoonlijke ervaringen van Wim opgedaan bij de omgang met paarden. Voorts besteedt het boek veel aandacht aan het natuurlijke gedrag van paarden.

Paardenzot

In het platenboek ‘Van ploegpaard tot Polopony’ wordt een bijna compleet beeld gegeven van de inzetbaarheid van paarden voor talloze doeleinden.

Van Ploegpaard tot Polopony

De vierdelige seizoenenserie ‘Landelijke idylle’ toont een beeld van het werk van agrariĆ«rs en wel op de klassieke wijze door het gehele jaar heen.

Landelijke idylle

In het platenboek ‘Boerenlanders’ zijn persoonlijke verhalen van de auteur opgenomen. Bezoeken aan boerderijen in Nederland en Vlaanderen vormen de basis hiervoor. De natuur rondom boerderijen maakt hier eveneens deel van uit.

Boerenlanders