Actueel

Binnen deze rubriek vindt u informatie over recentelijk gemaakte schilderijen en de aankondiging van exposities.

N I E U W E  S C H I L D E R I J E N

U P D A T E S:

UPDATE: 15 augustus 2019
Toegevoegd drie schilderijen, recentelijk gemaakt.

UPDATE: 8 november 2018
Geschilderde/geschreven columns

Iedere week verschijnt de rubriek ‘De tekeningen van Wim Romijn’ in een Groningse regionale krant. De verhalen kunnen ook buiten deze regio gelezen worden door als volgt te handelen:
klik op deze link Het Streekblad, dan verschijnt er binnen het kader van de krant een vergrootglas; dit aantikken (‘Doorzoek het nieuws’) en de naam Wim Romijn intikken. Niet alleen het laatst gepubliceerde verhaal verschijnt, maar ook die van oudere data.
De thema’s zijn: Paarden, natuur, klassiek landleven en kunstenaarschap.

UPDATE: 8 oktober 2018
Er is een nieuw schilderij toegevoegd (Rammelaars en Moerhazen).

UPDATE: 31 juli 2018

Shetlandermerrie met veulen

Dorstig Shetlanderveulen probeert zijn moeder te laten opstaan opdat het kan drinken.

UPDATE: 25 juli 2018

Bloedhond/Foxhound

HONDEN:

In mijn platenboeken nam ik altijd verhalen over honden op. Vanaf 2011 (het jaar waarin mijn laatste boek verscheen) heb ik geen honden meer geschilderd. Twee ontmoetingen zijn voor aanleiding geweest om nog eens honden in beeld te brengen.
Zodra ik het autoportier open dringt hij zich telkens aan mij op, deze overvriendelijke gekruiste Staby-/Wetterhoun. Meerdere keren bracht ik een bezoek aan zijn baas, een Friese veehouder met een warm hart voor de natuur. Samen, vanuit kijkhutten, weide- en waadvogels observeren aan de rand van plasdrassen (onder water staande landerijen). Op een van deze dagen zag ik de houn naast de regenput zitten. Lange tijd luisterde hij, af en toe met een schuin koppie, aandachtig naar het geluid dat de miezelregen in de put veroorzaakte.
De gekruiste Bloedhond/Foxhound was helemaal vanuit Zuid-Holland naar Groningen gekomen om vakantie te vieren. Bij het warme weer deed hij niets liever dan vanaf een bruggetje een duik nemen in een brede sloot.

UPDATE: 5 juli 2018

Overrompeling

Overrompeling tijdens het veldwerk

OVERROMPELING

Het moet er maar van komen, de veehouder trekt de stoute schoenen aan. Twee 2-jarige trekpaardmerries worden vandaag beleerd. Voor de eerste keer zijn zij ingespannen voor de cultivator (werktuig om de akkergrond te breken); in het midden loopt de 4-jarige Vanessa in de rol van instructrice. Al lopen de jonge paarden nog met onvaste benen, het cultivateren gaat probleemloos. Deze mastodonten met hun onvoorstelbare lichaamskrachten, blijven rustig en doen geen enkele poging om los te breken. Zomaar willekeurig worden er haken geslagen waarbij de leidmerrie de twenters in de goede richting duwt en trekt. Overkruisen of overstappen, zo gracieus als alleen schaatsers dat kunnen. Na een halfuurtje worden de paarden losgekoppeld en komen voor de ploeg te staan, die dieper inwerkt en daardoor meer wrijvingsweerstand biedt. In het geaccidenteerde terrein verrassen de paarden en een haas elkaar. Bij deze overrompeling zet de haas het op een lopen, de jonge paarden houden even de pas in om vervolgens onverstoorbaar verder te gaan. Dergelijke taferelen nam ik ook waar bij andere aanspanningen met trekpaarden. Bij het veldwerk was er niets dat hen uit balans kon brengen; niet die haas in dekking die eensklaps vlak voor hun hoeven weg stoof en ook niet die fazantenhaan die vanuit de akkervegetatie met gekakel, klapwiekend en snorrend bijna loodrecht voor hun neuzen opsteeg. Een ander driespan dat sleepwerk verrichtte langs een boerensloot, negeerde volkomen de overdreven schrikreactie van een koppel wilde eenden dat vanachter het slootriet luid snaterend, met zwiepende vleugelslagen tegen het water, op de wieken ging.

 


UPDATE: november 2017:  Start O N L I N E  U I T G E V E R I J

Reclamebord Wim Romijn Art Uitgeverij